2020-02-10

Co oznaczają kolory flagi Francji?

Każdy kraj posiada symbole identyfikujące jego wartości, historię i istotne cele. Jednym z elementów wyróżniających symbole narodowe są flagi. Na chorągwi Francji widnieją trzy pionowe pasy. Kolory flagi Francji to niebieski, biały i czerwony. Barwa biała nawiązuje do wcześniejszej wersji flagi królewskiej o tym samym odcieniu. Z kolei kolor czerwony oraz niebieski są uznawane za tradycyjne odcienie Paryża. Co oznaczają kolory flagi Francji w świetle historycznym? Biel była przedstawieniem pozycji króla. Odcień niebieski miał symbolizować szlachtę, natomiast kolor czerwony reprezentował lud. Ze względu na taki sposób umieszczenia barw na fladze miały one symbolizować równość pomiędzy wymienionymi grupami społecznymi oraz podkreślać równorzędny status ich istotności dla kraju. 

Historia powstawania flagi Francji

Uznaje się, iż flaga Republiki Francuskiej powstała pod koniec XVIII wieku. Zakłada się, że obecny układ kolorystyczny widniejący na chorągwi państwa obecny był podczas rewolucji francuskiej. Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie flagi w 1789 roku był król Ludwik XVI, który zadecydował o dodaniu do widniejących już na symbolu narodowym barw herbowych Paryża odcienia białego, symbolizującego kokardę dynastii Burbonów. Zastanawiając się, co oznaczają kolory flagi Francji, istotne jest, aby nadmienić, iż kolejność ustawienia barw stale zmieniała się, aż do 15 lutego 1794 roku, kiedy ustalono i przyjęto jej obecny wygląd. Sytuacja uległa zmianie w 1815 roku, w którym powrócono do flagi pokrytej całkowicie białym odcieniem. Wraz z nadejściem okresu monarchii lipcowej znowu na masztach pojawiły się chorągwie z trzema standardowymi kolorami. Jedną z ostatnich zmian, jakie przeszła flaga Francji, było wykorzystanie jedynie czerwonej barwy na chorągwi, mającej symbolizować rewoltę – wieszano ją na barykadach 5 i 6 czerwca 1832 roku.

Co oznaczają kolory flagi Francji?