Flagi Misteria Paschalia

2015-04-13

Flagi wyprodukowane w naszej firmie uświetniły znany festiwal Misteria Paschalia w Krakowie